Jak dlouho údaje uchováváme

 • Zaslání poptávkového formuláře: po dobu 1 roku.
 • Objednávka: po dobu stanovenou zákonem.
 • Po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

Kdo údaje zpracovává

 • Bc. Richard Kalužík (IČ: 03729117, se sídlem Tyršova 126, 664 34 Kuřim), který provozuje tento web.
 • Společnost MailerLite (se sídlem Paupio st. 46, LT-11341 Vilnius, Lithuania), kteří provozují mailingovou službu.
 • Osoby podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy.

Na co máte právo a kam se obrátit

 • Dotázat se, jaké údaje zpracováváme, za jakým účelem, v jakém rozsahu, jak dlouho a kdo k nim má přístup.
 • Můžete požádat o opravu, nebo výmaz těchto údajů.
 • Můžete požádat o ukončení zasílání e-mailových zpráv. Sami se pak můžete kdykoliv odhlásit v zápatí jakéhokoli e-mailu.
 • Pokud si myslíte, že vaše údaje zpracováváme v rozporu s příslušnými právními předpisy, kontaktujte nás.
 • Pokud nebudete s řešením vaší stížnosti spokojeni, můžete podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou platné a účinné od 20.5.2018.